استودیوی برنامه ورزشی

 طراحی دکور برنامه ورزشی شبکه اصفهان

طراح : مهندسین معماری چهارباغ

کارفرما : صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

1

2

3

4