استودیوی برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

طراحی و نظارت اجرای دکور برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت ( ویژه برنامه شبکه اصفهان در ماه رمضان ۱۳۹۳ )

قبل از اجرا :

   1sz00004

1sz00005

در حین اجرا :

1sz00003

1sz00002

1sz00001

بعد از اجرا :

1sz00006

طرح سه بعدی :

sl09