استودیوی برنامه ورزشی

 طراحی دکور برنامه ورزشی شبکه اصفهان طراح : مهندسین معماری چهارباغ کارفرما …

استودیوی برنامه تلویزیونی زنده رود

طراحی و اجرای دکور برنامه تلویزیونی زنده رود طراح : مهندسین معما…

استودیوی برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

طراحی و نظارت اجرای دکور برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت ( …