طراحی پارکینگ (2)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی محل اجرا : خیابان بهار آزادی …

طراحی لابی (1)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی محل اجرا : خیابان بهار آزادی …

طراحی داخلی مسکونی (12)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی محل اجرا : خیابان بهار آزادی …

طراحی پارکینگ (1)

کارفرما : آقای بکرانی محل اجرا : شهرک ولی عصر …

طراحی داخلی مسکونی (11)

کارفرما : آقای موسوی محل اجرا : خیابان کاوه   دکور…

طراحی داخلی مسکونی (10)

کارفرما : آقای بهزادفر محل اجرا : چهارباغ بالا دکوراسیون داخ…

طراحی داخلی مسکونی (9)

کارفرما : آقای کرمانی محل اجرا : دروازه تهران   …

طراحی نمای ساختمان (6)

کارفرما : آقای ربیعی محل اجرا : چهارباغ بالا   دکوراسیون داخ…

طراحی دکوراسیون تجاری (8)

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه سنگ سورن …

طراحی داخلی مسکونی (8)

کارفرما : آقای مالکی محل اجرا : خیابان نیکبخت   …

طراحی نمای ساختمان (5)

کارفرما : آقای جهانبازی محل اجرا : مرداویج …

طراحی دکوراسیون تجاری (7)

طراحی دکوراسیون کافی شاپ