طراحی داخلی مسکونی (۵)

 

محل اجرا : چهارباغ بالا

کارفرما : آقای آیتی

Ayati001

Ayati03

Ayati04

AyatiB01

AyatiB02

AyatiB03

AyatiB04

AyatiF02

AyatiF03

AyatiF04

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی ، روی آنها کلیک نمایید.