طراحی داخلی مسکونی (۶)

 

محل اجرا : چهارباغ بالا

کارفرما : آقای چرخابی

Charkhabi-01

Charkhabi-02

Charkhabi-03

Charkhabi-b01

Charkhabi-b02

Charkhabi-b03

Dark01

Dark02

Dark03

Light01

Light02

Light03

Win01

Win02

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی ، روی آنها کلیک نمایید.