نوشته‌ها

اتاق کودک

طراحی اتاق کودک

فرآیند رشد انسان ها، در کودکی، تأثیر بسزایی در شخصیت آنان دارد. عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در 7 سال اول زندگی او شکل می گیرد، فرآیند رشد کودک در سال های اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیاری است. فعالیت، به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک فرآیندی است که در ارتباط با فضا و محیط کودک، رشد همه جانبه او را موجب می گردد. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. تحقق این امر از طریق به کارگیری المان های طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد امکان پذیر است.

ایده هایی برای نظم بخشیدن به دکوراسیون اتاق کودک

  هر قدر هم که شما آدم منضبط و خانه داری باشید و گوشه گوشه ی…

فنگ شویی اتاق کودک ، چیدمان آرامش بخش

  اتاق بچه ها بايد ساده ، راحت و مملو از نشانه ها و …