نوشته‌ها

طراحی پارکینگ (2)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی محل اجرا : خیابان بهار آزادی …

طراحی پارکینگ (1)

کارفرما : آقای بکرانی محل اجرا : شهرک ولی عصر …
نگاهی به طراحی مدرن ورودی ساختمان

نگاهی به طراحی مدرن ورودی ساختمان

باید اذعان نمود که ورودی منزل، محل کار یا هر محیط دیگری از وضعیتی عجیب برخوردار است. ما هر روز از آنها عبور کرده و به مکانی وارد یا از آن خارج می‌شویم.