نوشته‌ها

طوسی پادشاه رنگ ها در دکوراسیون داخلی

رنگ شناسان رنگ طوسی را آغاز و زادگاه آرامش می دانند و طراحان حرفه ای از آن به عنوان پس زمینه در طراحی هایشان استفاده می کنند.