نوشته‌ها

صندلی تخم مرغی در رنگ های متنوع تولید شده به همین دلیل نیز با دکوراسیون های مختلف هماهنگ میشود.

مبلمان آیکونیک هیچ وقت از مد نمی افتند

برخی از مبلمان با طرح های خلاقانه ی خود و جزییات جذاب بسیار محبوب میشوند اما تنها برای مدتی این محبوبیت ادامه دارد. از سویی دیگر برخی از مبلمان از طرح هایی تاثیر میگرند که این قسم از مبلمان هیچگاه از مد نمیروند.